Informacje o firmie U-Fin

U-FIN Sp. z o.o. jest podmiotem audytorskim działającym w ramach GRUPY FINANS-SERVIS, uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Spółka jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisana jest w rejestrze KIBR od 1995r. pod numerem 208. W Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. Łodzi U-FIN zarejestrowany jest pod numerem KRS 00000107984.

U-FIN nie tylko prowadzi audyty. Nasza firma to także biuro rachunkowe, świadczące usługi księgowe, zapewniające konsultacje i porady w sprawach finansowo-księgowych i podatkowych. Badaniem sprawozdań finansowych zajmują się najlepsi biegli rewidenci w Łodzi. Jesteśmy jedną z czołowych firm audytorskich i rachunkowych w Łodzi.

Udziałowcy


Ubezpieczenie

Spółka ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej zarówno w zakresie badania sprawozdań finansowych jak i usług biura rachunkowego. Wysokie sumy ubezpieczeń, tj. 400 tys. Euro ubezpieczenia podstawowego oraz 500 tys. zł ubezpieczenia dodatkowego zapewniają klientom korzystającym z usług U-FIN dodatkowe zabezpieczenie.