BIURO RACHUNKOWE

Jako uprawniony podmiot audytorski działający na podstawie ustawy o biegłych rewidentach - U-FIN oferuje usługi Biur Rachunkowych w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, z możliwością elektronicznego przesyłania danych oraz przekazywania innych niezbędnych informacji.

Biura Rachunkowe U-FIN w Łodzi i Sieradzu dysponują nowoczesnym wyposażeniem technicznym oraz wysoko kwalifikowanymi księgowymi, posiadającymi certyfikaty Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg, którzy potrafią nie tylko należycie prowadzić księgi rachunkowe, ale również prawidłowo i rzetelnie rozliczać zobowiązania publiczno - prawne, w tym VAT, ZUS itp.

Dodatkowym zabezpieczeniem dla właściwego prowadzenia ksiąg rachunkowych są biegli rewidenci i konsultanci podatkowi, którzy merytorycznie wyjaśniają wszystkie, nawet najtrudniejsze wątpliwości zgłaszane przez Biuro Rachunkowe oraz Zleceniodawców.

Usługi w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych i podatkowych obejmują prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji VAT w tym:

  • wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego, w przypadku posiadania przez klienta swojej bazy danych (np. dokumentów sprzedaży) istnieje możliwość konwertowania i przesyłania danych do programu księgowego, co znacznie ogranicza czas i cenę za wprowadzanie danych
  • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym
  • obliczenia podatków i sporządzanie deklaracji podatkowych
  • sporządzanie informacji i dokumentacji dla potrzeb statystycznych
  • opracowanie zakładowego planu kont
  • dokonywanie rozliczeń płac wraz ze sporządzeniem rocznych deklaracji PIT -11/8B i miesięcznych ZUS. Listy płac oraz płatności na życzenie klienta przesyłamy pocztą e-mail
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wg obowiązujących zasad i z uwzględnieniem postanowień umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych

Na zlecenie klientów wykonywane są również inne prace, za które honorarium jest ustalane oddzielnie. Spółka zachęca do korzystania z świadczonych przez nią usług, przy czym sprawa warunków i wynagrodzenia podlega indywidualnym negocjacjom z członkiem Zarządu nadzorującym Biuro Rachunkowe Jadwigą Architekt (biegłym rewidentem) i Anną Olejnik główną księgową Biura.