DORADZTWO

U-FIN świadczy usługi w zakresie doradztwa podatkowego, w tym dotyczącego: VAT, podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz w zakresie pozostałych podatków .

Wykonujemy także przeglądy podatkowe ksiąg, które zabezpieczają jednostkę przed skutkami ewentualnej kontroli skarbowej.

Usługi doradcze z zakresu rachunkowości:

  • pomoc przy implementacji MSSF
  • opracowanie zasad (polityki) rachunkowości i wykazu kont księgowych
  • opracowanie dokumentacji konsolidacyjnej
  • doradztwo w zakresie nietypowych transakcji księgowych
  • doradztwo w zakresie zasad konsolidacji sprawozdań finansowych