O PROGRAMIE     

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z programem do konwersji plików Elektronicznych Sprawozdań Finansowych (w skrócie eSF) zapisanych w formacie XML do plików arkusza kalkulacyjnego MS Excel w wersji 2007 lub nowszej (xlsx).

Głównym celem programu jest przedstawienie eSF w czytelnej dla użytkownika formie. W tym celu program dokonuje konwersji pliku źródłowego w formacie XML do popularnego formatu xlsx, który może zostać odczytany przez takie programy jak MS Excel (wersja 2007 lub nowsze) oraz LibreOffice Calc (bezpłatny).

     DZIAŁANIE PROGRAMU     

Program wczytuje wskazany plik XML następnie pobiera ze strony Ministerstwa Finansów dodatkowe pliki XSD zawierające opisy poszczególnych wierszy sprawozdania. Pobrane pliki przechowywane są na lokalnym dysku komputera i nie muszą być ponownie pobierane. Plik wynikowy jest zapisywany w katalogu tymczasowym systemu. Format zapisu (xlsx) pozwala na otwarcie w programie MS Excel 2007 (lub nowszych) i dowolną edycję pliku wynikowego. Program w obecnej wersji nie pozwala na edycję pliku wejściowego XML.Funkcjonalności programu

  • Tworzenie czytelnego pliku XLSX do analizy (podglądu i edycji) w programie MS Excel lub LibreOffice Calc.
  • Możliwość kopiowania i wydruku całości lub części danych z poziomu używanego arkusza kalkulacyjnego.
  • Wyodrębnianie plików załączników i możliwość ich otwierania z poziomu programu MS Excel.
  • Możliwość automatycznego wydruku uzyskanego pliku.

Program eSF może działać jako samodzielny program. Program eSF jest też elementem programu KDR przeznaczonego do badania sprawozdań finansowych.

Funkcjonalności wersji PRO (w przygotowaniu)

  • Możliwość wprowadzania poprawek do wczytanego sprawozdania.
  • Możliwość porównywania różnych wersji sprawozdania.
  • Praca wsadowa (konwersja wielu plików jednocześnie).
  • Sprawdzanie poprawności sum kwot w sprawozdaniu.
  • Bezpośredni podgląd pliku wynikowego w programie (bez użycia MS Excel i innych).

Zamówienie programu eSF

Program można zamówić telefonicznie - tel. 42 630 14 10 lub mailem - sekretariat@ufin.pl

Wymagania systemowe | cena | licencja

Program wymaga do pracy systemu MS Windows 7 lub nowszego. Program wymaga łączności z internetem, która jest niezbędna do pobrania plików XSD zawierających opisy wierszy w sprawozdaniu.

Cena programu to 260 zł netto.

Użytkownik programu ma prawo do bezpłatnych aktualizacji przez rok od zakupu programu. Program nie wysyła żadnych informacji związanych z komputerem użytkownika do internetu, w szczególności żadnych danych ze sprawozdania finansowego.

Użytkownik programu ma prawo do bezpłatnych aktualizacji przez rok od zakupu programu. Program nie wysyła żadnych informacji związanych z komputerem użytkownika do internetu, w szczególności żadnych danych ze sprawozdania finansowego. Program pobiera jedynie pliki ze strony Ministerstwa Finansów niezbędne do odtworzenia opisów struktury sprawozdania.

Wersja demo

Zachęcamy do wypróbowania programu eSF.

Link do wersji demo V2.53 - pobierz.

Film

Zapraszamy do obejrzenia animacji prezentującej przykładowe działanie programu - obejrzyj.